/medioambiente.jsf lng=cat|patronId=empresa_medioambiente

(política de cookies)

MOBEL LINEA | Fabricació de mobles d'oficina per a empreses

historia1
Medi ambient
null
null
COMPROMÍS I SOSTENIBILITAT

Mobel Linea, SL som una empresa compromesa amb l'entorn, desenvolupem la nostra activitat aplicant les normes i bones pràctiques ambientals.

Les instal·lacions i els processos es regeixen per un sistema de gestió ambiental certificat l'any 2005 amb la norma ISO 14001.

La concepció i desenvolupament dels productes es realitza a partir de les premisses del Ecodisseny:

- Ús de materials reciclables.

- Fusta procedent de fonts sostenibles - certificació PEFC.

- Reducció de l'impacte ambiental del transport i els residus generats mitjançant l'optimització dels embalatges.

- Podem assegurar el menor impacte ambiental durant l'ús.

- Tenim en compte la separació i l'alta reciclabilitat dels components al final de la seva vida útil.